Miljöpolicy

S3 Städ och Allservice gör sitt bästa för att skapa förutsättningar till miljöförbättring i Stockholm. Utveckling av miljöpolicy sker ständigt och det är ett arbete som aldrig är ändlig. Principen och de kvalitativa målen som beskrivs i denna miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande.

Trygghet

Vi strävar alltid efter att erbjuda hög kvalitet till rätt pris. Alla våra städtjänster är kvalificerade för RUT-avdrag.

Service

Vi utgår alltid ifrån kvalitet och omtanke. Vi kan anpassa vår service efter ert behov.

Säkerhet

Vi innehar F-skatt, ansvarsförsäkring, kundsekretess och erbjuder alltid en “Nöjd kund garanti”.

Miljöpolicy

Vår målsättning vad gäller miljöarbetet är att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d.v.s. miljölagstiftning samt föreskrifter, utan gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

 • Välja arbetsmetoder som är skönsamma för miljön.
 • Använda oss endast av rengöringsmedel och toalettpapper som är godkända med svanen eller Svenska Naturskyddsföreningens märke.
 • Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.
 • Använda kvalitetsmoppar med hög livslängd så att miljön inte belastas med onödigt avfall.
 • Källsortera alla avfall i största möjliga mån.
 • Vara noga i att inte överdosa rengöringsmedel.
 • Inte byta soppåsar om det bara ligger ett par papper i den, utan plocka upp de istället.
 • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.
 • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer.
 • Ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av S3 Städ och Allservice samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Miljöpolicyn speglar S3 Städ och Allservice åtagande för att organisationen skall följa tillämpliga lagar och ständiga förbättringar. Den utvärderas och omarbetas regelbundet för att den alltid skall ta hänsyn till ändrande förhållande och till ny information och naturligtvis kunna förstås av medarbetare och externa intressenter.
Detta är något som genomsyrar allt vårt arbete inom S3 Städ och Allservice och vi är givetvis öppna för dialog med dig som kund om hur miljöarbetet kan tas ett steg längre fram på ditt företag. Det kan handla om källsortering, golvvårdsmetoder, pappersförbrukning m.m.
Vi bidrar till en bättre miljö – var med du också!
Vi utför miljöstädning i hela Stockholm, kontakta oss för en offert

Miljöpolicy

Vår målsättning vad gäller miljöarbetet är att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d.v.s. miljölagstiftning samt föreskrifter, utan gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

 • Välja arbetsmetoder som är skönsamma för miljön.
 • Använda oss endast av rengöringsmedel och toalettpapper som är godkända med svanen eller Svenska Naturskyddsföreningens märke.
 • Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.
 • Använda kvalitetsmoppar med hög livslängd så att miljön inte belastas med onödigt avfall.
 • Källsortera alla avfall i största möjliga mån.
 • Vara noga i att inte överdosa rengöringsmedel.
 • Inte byta soppåsar om det bara ligger ett par papper i den, utan plocka upp de istället.
 • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.
 • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer.
 • Ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av S3 Städ och Allservice samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Miljöpolicyn speglar S3 Städ och Allservice åtagande för att organisationen skall följa tillämpliga lagar och ständiga förbättringar. Den utvärderas och omarbetas regelbundet för att den alltid skall ta hänsyn till ändrande förhållande och till ny information och naturligtvis kunna förstås av medarbetare och externa intressenter.
Detta är något som genomsyrar allt vårt arbete inom S3 Städ och Allservice och vi är givetvis öppna för dialog med dig som kund om hur miljöarbetet kan tas ett steg längre fram på ditt företag. Det kan handla om källsortering, golvvårdsmetoder, pappersförbrukning m.m.
Vi bidrar till en bättre miljö – var med du också!
Vi utför miljöstädning i hela Stockholm, kontakta oss för en offert

Miljöpolicy

Vi erbjuder förstaklassig städservice i hela Stockholm för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Anlita S3 Städ och Allservice för att ta hand om städningen. Vi tillämpar nöjd kund garanti, värnar om miljön och är ansvarsförsäkrade.

Miljöpolicy

Vi erbjuder förstaklassig städservice i hela Stockholm för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Anlita S3 Städ och Allservice för att ta hand om städningen. Vi tillämpar nöjd kund garanti, värnar om miljön och är ansvarsförsäkrade.

Lämna ett meddelande eller ring 076-338 62 62

Öppettider

vardagar

07.00 - 19.00

Helgdagar

07.00 - 19.00

Kontakt

info@ess3.se

Njupkärrsvägen 62
135 46 Tyresö, Stockholm